O MNIE / ABOUT ME

Tadeusz BaranowskiTadeusz Baranowski Absolwent  Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Warszawie, pracownia prof. A. Nacht-Samborskiego i prof. A. Kobzdeja. Dyplom z wyróżnieniem w 1969 roku.
Udział w licznych wystawach w kraju i za granicą m.in. Helsinki,  Wystawa Studentów Warszawskiej ASP, Warszawa, Galeria Współczesna, „Najmłodsze Pokolenie”,  Warszawa, Stara Kordegarda, IX Debiut Absolwentów ASP, Berlin Zachodni, Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej, Warszawa, Galeria Sztuki MDM. Grupa AUT, Warszawa, Galeria Współczesna Teatru Wielkiego,  Lublin, Biuro Wystaw Artystycznych. „Młode Pędy”, Sopot,  BWA. Sopot. Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki,  Szczecin, V Jubileuszowy Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Warszawa,  III Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa, Galeria Sztuki MDM. Wystawa Młodych,  Warszawa, Galeria Sztuku Współczesnej, Warszawa, Zachęta. VI Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa, Zachęta. „Siusiu w torcik”. V prezentacje wyboru prac ze zbiorów Zachęty.

Oprócz malarstwa zajmował się także grafiką użytkową (szczególnie prasową tworząc liczne autorskie layouty pism) oraz twórczością dla dzieci, za którą otrzymał od ministra Kultury i Sztuki oraz Dziedzictwa Narodowego medal „Gloria Artis” (2007 r.). W latach 1984 -1990 współpracował z belgijskim wydawnictwem Editions du Lombard. Znalazł się jako jedyny polski ilustrator w ekskluzywnym wydaniu piosenek J. Brela  wydanym w Belgii  i Francji. Za sprawą swoich autorskich komiksów dla dzieci (m.in. „Antresolka Profesorka Nerwosolka”, „Skąd się bierze woda sodowa”, czy „Podróż smokiem Diplodokiem”) znalazł się w amerykańskiej antologii  wydanej przez wydawnictwo Universe pt. „1001 comics you must read before die”.
Jego obrazy  znajdują się w zbiorach Zachęty, MKiS, Teatru Studio w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych.

W tej chwili tworzy nowy cykl  obrazów zatytułowanych „Przestrzenie”.  Stworzył własną technikę malarską wykorzystującą  różnorodne materiały (pleksi, tkaniny, polistyren, akryle, oleje, itp.)  Pozwala ona  na konstruowanie prac bliskich płaskorzeźbie poprzez piętrowe nakładanie warstw różnorodnej materii. W jego abstrakcyjnej rzeczywistości odnajdziemy także pejzaże, martwe natury.


Tadeusz Baranowski A graduate of the Faculty of Graphics and Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw led by prof. A. Nacht-Samborski and prof. A. Kobzdej. He graduated with honors in 1969.

Tadeusz Baranowski participated in numerous exhibitions in Poland and abroad, including Helsinki, Warsaw Academy of Fine Arts Student Exhibition, London, „Współczesna” Gallery, „Youngest Generation”, Warsaw, Old Guardhouse, 9th Debut of Academy of Fine Arts’ Graduates, West Berlin, Polish Exhibition of Modern Art, Warsaw, Art Gallery MDM, AUT Group, Warsaw, the Grand Theatre Contemporary Gallery, Lublin, BWA. „Young Sprouts”, Sopot, BWA. Sopot.  National Exhibition of Young Painting, Sculpture and Graphic Arts, Szczecin, 5th Jubilee Festival of Polish Modern Art, Warsaw, 3rd Festival of Fine Arts, Warsaw, Art Gallery MDM. Youth Exhibition, London, Gallery of Modern Arts, London, „Zachęta” Gallery. 6th Festival of Fine Arts, Warsaw, ”Zachęta” Gallery, ”Pee in the cake.” 5th Presentation of Selected Works from the „Zachęta” Gallery collection.

Apart from painting, he also worked with applied graphics (especially by creating numerous original press layouts), and creativity workshops for children, for which he received the „Gloria Artis” medal in 2007 from the Minister of Culture and National Heritage. Between 1984 -1990 he worked with the Belgian publishing house Editions du Lombard. He was the only Polish illustrator published in an exclusive edition of J. Brel songs released in Belgium and France. Through the creation of original comic books for children (e.g. „Antresolka Profesorka Nerwosolka”, „Where Does Sparkling Water Come From” or „Journey on the Diplodocus Dragon”) he was listed in the American anthology „1001 Comics You Must Read Before You Die” published by Universe Publishing .

His paintings can be found in the collections of the „Zachęta” Gallery, the Ministry of Culture, Studio Theatre in Warsaw as well as in many private collections.

He has recently been creating a new series of paintings entitled „Spaces”. He invented his very own painting technique that uses a variety of materials (plexiglass, fabric, polystyrene, acrylics, oils, etc.). It allows for the construction of works resembling reliefs – by composing layers built from various materials. In this abstract reality we find landscapes, still lifes and spectacular images that fill his rich imagination.